Zador nu ook ISO 14001 gecertificeerd!

11 oktober 2016

iso-9001-en-iso-14001

Vanaf 1997 produceert ZADOR onder ISO 9001. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, zoals Wikipedia het omschrijft. Naast de ISO 9001 die recentelijk weer is ‘verlengd’, is Zador nu ook gecertificeerd met ISO 14001! Het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied is in onze ogen een must. De ISO 14001 is namelijk een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

ISO 14001 eisen

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie