Reclame en display

De producten voor de Reclame & Display is een sterk groeiende productengroep bij Zador. Onze mogelijkheden op het gebied van engenering wordt hier volledig benut. Samen met de klant wordt invulling gegeven aan de vorm en de maakbaarheid van het product. Veelal bestaat de samenwerking niet alleen uit het beoordelen van het ontwerp maar vervolgens ook de fysieke betrokkenheid tijdens de productie.

  • display reclame van metaal