Disclaimer

Disclaimer

Zador B.V. verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zador B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Zador B.V. besteedt de uiterste zorg aan de informatie op deze Website. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Wij informeren u op hoofdlijnen, we beschrijven niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. Voor specifieke situaties kunt u contact met ons opnemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Zador B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zador B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

De op de Website aangeboden diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zador B.V..

Typefoutenvoorbehoud

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zador B.V.

Auteursrechtvoorbehoud

De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zador B.V.